Garanti och reklamationer


Ångerrätt

När ni som konsument (privatpersoner) handlar via ZAKUROSHOP.se tillämpas Distans- och hemförsäljningslagen och konsumentköplagen. Ni har som kund har alltid rätten att ångra ert köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Ångerfristen börjar löpa från och med den dagen du tog emot produkten.  Ångerrätten gäller ej på så kallade tillverkningsprodukter, dvs. produkter som är anpassat efter era speciella önskemål.

Om ni vill nyttja ångerrätten skall ett tydligt formulerat meddelande skickas inom tidsfristen till sales@zakuro.se.


Returer

Vid åberopande av ångerrätt gäller följande

Meddela ZAKUROSHOP.se via mail (sales@zakuro.se) inom 14 dagar efter att ni har mottagit produkten/er som ni vill returnera. Vid åberopande av ångerrätt står ni som kund för kostnaden för frakten, returfrakten samt returrisken. För full återbetalning skall varan vara i samma skick som den levererades i obruten förpackning och oförändrat skick dvs. oanvänd och oskadad. Produkten skall även vara komplett dvs. delar av produkten accepteras ej som retur. Ni skall returnera produkten till avsändande adress och inom 14 dagar efter den dag som ni meddelat oss om ert beslut att frånträdda avtalet.


Vi återbetalar (om ni åberopar er ångerrätt) till fullo det ni betalade för varan på ZAKUROSHOP.se minus fraktkostnad till beställaren när produkten är tillbaka hos avsändaren och om varan är i obruten förpackning, oförändrat skick och komplett. Skulle varan inte vara i obruten förpackning, oförändrat skick eller komplett, räknas dessa delar av från ert inköpspris och återstående del återbetalas.


ZAKUROSHOP.se kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompleta returer, alternativet ej acceptera returen. Viktigt att poängtera är att returrisken innebär att kunden står för evetuella skador som kan uppstå under en returtransport. Spara alltid följesedelsn tills returen är avklarad.


Garantier

ZAKUROSHOP.se tillämpar konsumentköplagen vid fall av reklamationer, 1 års garanti på fabriksfel. Om ni vill reklamera en vara skicka då ett tydligt formulerat meddelande och bild/er på skadan till sales@zakuro.se med titel "Reklamation + ordernummer". Vid åberopande av eventuella produktfel för er beställning behöver vi dokumentera detta med bilder som tydligt styrker felet. Detta för att snabbare kunna hantera ert ärende.

Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kvittot gäller som garantibevis.

Vid eventuella produktfel skall reklamationen göras före montering av produkten.Vid eventuella fel som täcks av garantin skickas produkten på reparation eller service, alternativt byter vi ut varan, alternativt skickar vi ut en reparatör. Vid ett garanti fel är det leverantören som bokar och bestämmer vad som skall göras samt är det leverantören som står för kostnader som kan uppkomma i samband med returer, leveranser eller kostnad för en reparatör.


Tvist

Tvister skall avgöras av svensk domstol och enligt svensk lag.